Registracija holding kompanija

Holding kompanija je kompanija koja ima prava da upravlja nekoliko drugih kompanija. Holding je neophodan u cilju kreiranja poslovne šeme koja vrši funkciju stvaranja jedne kompanije za drugu pravnu osobu.

Držanje registracije je neophodno kako bi se olakšalo upravljanje i vlasništvo nad kompanijom, kao i povećali finansijski rezultati i postigao efikasniji način privlačenja investicija.

Prednosti registracije holding kompanije

Holdingom je veoma prijatno za upravljanje, jer za to je potreban samo jedan pravni subjekt. Holding je odličan način da se smanji porezni sistem. Štaviše , bez obzira da li je kompanija registrovana u vašoj zemlji ili u of-šor zoni. Samo zato što je sav profit koncentrisan na jednom mestu, na ovaj način možete smanjiti poreske troškove.

Šema izgradnje tokom registracije holding-a

 

Naručite