Pitanja i odgovori

Kako odlučiti o pravoj banci za svoju kompaniju? Naši stručnjaci će vam pomoći u najboljem rešenju ako se pruže sledeće informacije: zemlja registracije kompanije i zemlja registracije korisnika, opis kompanije, poslovni procesi kompanije, glavni dolazni i odlazni plati, planirani mesečni promet u glavnim valutama
Kako izabrati nerezidentnu kompaniju? Da biste to učinili, morate da shvatite glavno semantičko opterećenje. Pre svega, to će biti holding ili operativno preduzeće. Dalje, glavna delatnosti kompanije sa stanovišta kolegama (nijanse pravila tanke kapitalizacije i transfernih cena), mogućnost otvaranja bankovnih računa, korporativna vlasnička struktura kreirane kompanije